Boek van Nico Tydeman over leraar-leerlingproces

GRONINGEN - Komende maand verschijnt een boek over het onzichtbare, innerlijke leraar-leerlingproces: Transmissie van transcendentie, Bespiegelingen over inwijding, leraar en leerling. Het boek is geschreven door Nico Tydeman. Elke spirituele traditie steunt op transmissie, de overdracht van leraar op leerling. Maar wat gebeurt er precies?

Deel één van het boek beschrijft de geschiedenis van de spiritualiteit aan de hand van leermeesters als Socrates, Jezus, de Boeddha, Teresa van Avila en Zarathoestra, in hun leerlingfase en hun positie als leraar.

In deel twee schetst Tydeman het actuele leraarschap, de omgang met zijn eigen leraar, hun gesprekken, crisismomenten, verwijdering en onwankelbare erkenning.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres