Voorlopige examencijfers 2012-2013 beschikbaar

UTRECHT - De voorlopige examenresultaten over het schooljaar 2012-2013 zijn nu voor alle deelnemende scholen beschikbaar in het ManagementVenster van Vensters voor Verantwoording. Daarover bericht de website van de VO-raad.

Het rapport 'Examenresultaten' bevat vanaf deze maand de voorlopige examenresultaten en vanaf medio december de definitieve examenresultaten van scholen. De cijfers zijn afkomstig van DUO.

Het rapport 'Analyse Examenresultaten' is een interactief rapport waarin u per vak en per onderwijssoort verdiepingsinformatie en trends kunt genereren. Er is verdiepingsinformatie beschikbaar in absolute cijfers en in percentielen.

Surf voor meer informatie naar Venstersvo.nl/gebruiken/managementvenster.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres