Normal_schooluitval

Een diploma is van groot belang op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft  als doelstelling het aantal voortijdig schoolverlaters in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. Wethouders Jeroen Hatenboer (Enschede), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Johan Andela (Almelo) en Erik Lievers (Hengelo) hebben daarom de handen ineengeslagen met het bestuur van het ROC van Twente (John van der Vegt) en AOC Oost (Paul Duijsings). Tijdens het debat ‘Elk talent een diploma’ willen de Twentse bestuurders van de studenten horen hoe gemeenten en onderwijs kunnen bij dragen aan het voorkomen van schooluitval.

Met studenten in debat
Op 18 september wordt in het ROC van Twente in Hengelo onder de titel ‘Elk talent een diploma’ een carrouseldebat georganiseerd tussen studenten, wethouders, onderwijsvertegenwoordigers, leerplichtambtenaren en docenten. Tijdens het debat worden pittige stellingen geponeerd, die zich richten op het creëren van een positief leerklimaat: ‘Wat heb jij nodig om je opleiding goed te kunnen volgen en af te ronden?’ Dit alles binnen het centrale thema ‘Ieder talent een diploma’.
Het debat vindt plaats tussen 13.00 en 15.00 uur in het ROC van Twente aan de Gieterij 200 te Hengelo

Belang van een startkwalificatie
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar die zonder ‘startkwalificatie’ het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma mbo (niveau 2), havo, of vwo. Met dat diploma hebben jongeren betere arbeidsmarktperspectieven. Ook blijkt uit onderzoek dat jongeren met een diploma vijf keer minder vaak voorkomen in de criminaliteitscijfers. Bovenal zijn goed opgeleide arbeidskrachten economisch van groot belang.
Het hele jaar voeren scholen en de afdeling Leerplicht van de Twentse gemeenten werkzaamheden en controles uit om schooluitval terug te dringen. 

© Nationale Onderwijsgids