Logo_kpc

De doorgaande leerlijn 10-14 is een thema dat zich ontwikkelt van ‘bla, bla, bla (veel praten) naar ‘go, go, go (actie). Om bestuurders en schoolleiders in het po en vo die de stap willen zetten naar echte samenwerking op het grensvlak po-vo te inspireren en te ondersteunen heeft KPC Groep het initiatief genomen tot een mini-conferentie. In een interactieve middagbijeenkomst focussen we samen met deelnemers op de vraagstukken waarvoor de leerlijn 10-14 oplossingen biedt, hoe de ‘tienerschool’ in elkaar zit en welke aanbevelingen en lessen zijn te destilleren uit praktijkervaringen met tienerleren.

KPC Groep organiseert deze mini-conferentie samen met het Tiener College in Gorinchem dat een landelijke voortrekkersrol vervult op het gebied van tiener leren en inmiddels ruim een jaar onderweg is met deze in vele opzichten grensverleggende onderwijsinnovatie.
Informatie en aanmelden

© Nationale Onderwijsgids