Logo_lobo

Schoolbesturen, schoolleiders, docenten en ouders hebben grote bezwaren tegen de invoering van een nieuwe tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs. Op initiatief van de Besturenraad sturen dertien organisaties, waaronder de LOBO, vandaag een gezamenlijke brief met deze boodschap aan de vaste Kamercommissie OCW.

De Kamer kan tot volgende week donderdag zijn inbreng leveren voor de behandeling van het wetsvoorstel Leerlingvolgsysteem (lvs) en diagnostische tussentoets (dtt) voortgezet onderwijs.

Geen toets en verplicht lvs onnodig
De dertien ondertekenende organisaties die gezamenlijk schoolbesturen, schoolleiders, docenten en ouders vertegenwoordigen, schrijven dat de dtt docenten aantast in hun professionaliteit, scholen in hun inrichtingsvrijheid en de kans vergroot dat leerlingen onderwijs vooral ervaren als een ‘toetsfabriek’. Het voorstel versterkt bovendien een onwenselijke ranglijstcultuur.

Naast de Besturenraad en de LOBO werd de brief ondertekend door de volgende organisaties: AVS, CNV Onderwijs, ISBO, LVGS, NKO, OUDERS&COO, VBS, VGS, VKO, VOO en VOS/ABB.

© Nationale Onderwijsgids