Passend onderwijs voor cluster 4-leerlingen

GRONINGEN - Uit een onderzoek van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek (SWV VO MH&R) naar onderwijsarrangementen voor cluster 4-leerlingen blijkt dat in toenemende mate toch gekozen wordt voor cluster 4-scholen. Dat meldt Passendonderwijs.nl.

Doel was juist om met deze arrangementen de instroom naar het voortgezet speciaal onderwijs te laten dalen en de toestroom naar het regulier voortgezet onderwijs te doen stijgen. Ouders zien hun kinderen bij voorkeur een reguliere middelbare school bezoeken.

Cluster 4-leerlingen kunnen terecht op reguliere middelbare scholen, mits die bijvoorbeeld onderwijsarrangementen hebben die deze leerlingen helpen leren.

In het onderzoek doet het samenwerkingsverband enkele aanbevelingen. Het onderzoek kunt u als pdf downloaden op Passendonderwijs.nl.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres