conferentie pesten ppsi amersfoort

AMERSFOORT - Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) organiseert op 14 november de jaarlijkse conferentie 'Pesten: De aap uit de mouw'. Een conferentie voor contactpersonen en interne vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs.

Centraal tijdens deze conferentie staan pesten en de rol van de vertrouwenspersoon bij de aanpak van pesten, het pestbeleid en de sociale veiligheid op school.

De conferentie in Regardz De Eenhoorn in Amersfoort duurt van 09.30 tot 16.15 uur. Vooraf aanmelden is vereist. Aan deelname zijn kosten verbonden. Surf voor meer informatie naar PPSI.nl.

PPSI werkt aan het bevorderen van de sociale veiligheid in het onderwijs. Zij ondersteunt scholen bij het aanpakken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen en het adequaat behandelen van klachten. Dit doet PPSI in opdracht van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres