Rellen Haren, Facebookrellen, Project X

HAREN (Novum) - Zonder alcoholmatiging blijven rellen als in Haren voorkomen, zelf als het openbaar gezag voortreffelijk optreedt. Dat stelt de commissie-Cohen vrijdag na onderzoek naar de rellen. Bij het uit de hand lopen van de situatie in Haren speelde alcohol een essentiële rol. "Zoals zo vaak", aldus de commissie.

De commissie spreekt van een feestcultuur die 'inmiddels' in Nederland aanwezig zou zijn. Die feestcultuur gaat volgens de commissie gepaard met veel alcohol. Bijna vijfentachtig procent van de rond de rellen aangehouden mensen zei alcohol gebruikt te hebben. "En als er iets is dat barrières slecht, dan is het alcohol."

De commissie stelt dat er zeker initiatieven zijn genomen om alcoholgebruik bij massagelegenheden tegen te gaan, zoals geen alcohol in en rondom stadions en de beperking van alcoholverkoop op Koninginnedag. Sinds 1 januari zijn jongeren onder de 16 jaar met alcohol strafbaar. "Het zijn belangrijke initiatieven, die, hoe lastig dat ook is, om stevige handhaving vragen en bij grote en risicovolle evenementen met maatwerk verder uitgewerkt moeten worden", beveelt de commissie aan.

De commissie geeft verder aan dat de politie moet kijken hoe de ervaring met grote openbare ordeproblemen van grote steden in het westen in het hele land terechtkomt. "Ook kleine gemeenten met een beperkt ambtelijk apparaat moeten hiervoor beter toegerust worden."

Van suggesties en expertise van burgers moet de overheid ook meer gebruik gaan maken. "Dat geldt al helemaal voor jongeren, met hun expertise op het gebied van sociale media." Verder moet de overheid sociale media in de gaten houden om evenementen als het Project X-feest in Haren op het spoor te komen, te duiden en in goede banen te leiden.

Ook moeten gebruikers beter worden gewezen op het feit dat via sociale media van alles publiek wordt wat eerder privaat was. "Gebruikers moeten daar beter op gewezen worden, bij voorkeur door de aanbieders. Deze vervaging kan juridische gevolgen hebben; opruiende taal in een café kan een ander effect hebben dan dezelfde taal via Facebook."

Protocollen die voorschrijven hoe hulpdiensten bij incidentenbestrijding moeten samenwerken moeten verder geen keurslijf, maar een nuttig hulpmiddel worden. "Ze mogen niet rigide zijn." Door de invoering van de Nationale Politie moet ook worden nagedacht over hoe de 'driehoek', het overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie en de lokale overheid in een bepaald gebied, functioneert.

De commissie vindt voorts dat nader moeten worden bekeken wanneer snelrecht wel geschikt is en wanneer niet. Openbaar Ministerie en politie hebben een groot aantal ordeverstoorders snel voor de rechter gebracht en daarmee uitstekend werk verricht, vindt de commissie.

Toch verliepen sommige zaken niet zo lekker. Noodzakelijke rapporten van bijvoorbeeld de Kinderbescherming konden niet zo snel en zorgvuldig tevoorschijn worden getoverd. Soms werden nieuwe feiten gelinkt aan personen die al voor de rechter verschenen waren. "Kortom: snelrecht klinkt mooier dan het is."