Pesten, Pestprotocol, Pesterij

AMSTERDAM - Verschillende onderwijsorganisaties stellen dat het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten het pesten op scholen niet zal voorkomen. Zij menen dat de focus meer moet liggen op het bespreekbaar maken van het probleem. Dat meldt Metro Nieuws.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) noemt het "een utopie om te stellen dat je pesten volledig kunt uitbannen." Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) scharen zich achter deze gedachte. De VOO is initiatiefnemer van het protocol, maar woordvoerder Michiel Jongewaard stelt dat het bij de maatregel "slechts gaat om een intentieverklaring. Het protocol gaat het pesten niet oplossen."

Lotte Savelberg, voorzitter van LAKS, en Jongewaard benoemen daarom het belang van het bespreekbaar maken van pesten in de klas. Leerlingen moeten kunnen vertellen wat zij van het probleem vinden. Daarnaast moeten volgens Thijs den Otter, woordvoerder van de AOb, ook de ouders meer betrokken worden bij de aanpak van pesten. Het onderwijs wordt volgens hem teveel gezien als een "oplossingenfabriek". Wel zouden de protocollen een goede houvast zijn voor zowel ouders als leraren. Hoewel je beginnende pesterijen er niet mee voorkomt, kan er wel gebruik van worden gemaakt om herhaling te voorkomen.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem