Normal_leraar_vo

ROTTERDAM - Uit een rapport van ResearchNed in opdracht van de gemeente Rotterdam en schoolbesturen blijkt dat veel vacatures op scholen worden opgevuld door onbevoegde leraren. In Rotterdam is dit probleem het grootst; rond de 30 procent van de lessen op scholen in de havenstad wordt door een niet bevoegde leraar gegeven.

Met name bij vakken in de vakgebieden sociaal en verzorgend en economie, handel en administratie blijken veel lesuren te worden opgevuld door onder- of onbevoegde leraren. Bij de talen en de exacte vakken ligt dat aantal lager. De reden van het hoge percentage is dat de voorkeur wordt gegeven aan plaatsing van minder bekwame leraren boven lesuitval.

Juist in Rotterdam is goede scholing erg van belang volgens Jos Verveen. "Als docenten zelf al moeite hebben met de stof, dan wordt het nog lastiger om het goed over te brengen op de leerlingen", zegt het gemeenteraadslid voor D66. Hij pleit ervoor dat gemeenten ook met universiteiten en hoge scholen rond de tafel zou moeten gaan en daarbij ziet hij kansen voor het betrekken van het bedrijfsleven in het onderwijs.

In de rest van Nederland ligt het percentage lessen dat wordt gegeven door onbevoegde leraren rond de 25 procent.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem