Workshops

Kleinkunstig heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot een marktleider in het geven van kunsteducatie op middelbare scholen. Jaarlijks organiseren we op honderden scholen actieve workshops en maken leerlingen van alle leeftijden en niveau’s kennis met bijzondere vormen van kunst. De afgelopen tijd is de wereld echter flink veranderd. Scholen zijn gesloten en het organiseren van een workshop op school wordt dus niet meer gedaan.

 

Desalniettemin zit het personeel van Kleinkunstig niet stil! Toen het stof wat is gaan liggen, zijn we vrij snel aan de slag gegaan met nieuwe workshopvormen. De centrale vraag was telkens “hoe kunnen we leerlingen dezelfde ervaring geven die we ze in een workshop geven?”. Met onze workshopleiders zijn we zodoende online workshops gaan organiseren!

Deze workshops zijn niet zomaar kopieën van onze “live” workshops. Het zijn volledig andere workshops geworden, maar wel rond hetzelfde thema. Leerlingen gaan dus bijvoorbeeld nog steeds een podcast maken, alleen de weg ernaartoe is helemaal aangepast.

Deze nieuwe werkwijze biedt ook veel kansen. We ontwikkelen bijvoorbeeld een online Cultuurdag, waardoor leerlingen een volwaardig online workshopprogramma kunnen volgen en kunnen kennismaken met allerlei verschillende kunstdisciplines. Deze cultuurdag biedt de CKV-docent ook de mogelijkheid om het vak CKV af te ronden. Veel docenten moeten nog hun kerndoelen invullen en zouden dit in de periode maart – juli doen door de organisatie van workshops.

De online workshops zijn weliswaar ontwikkeld onder druk van de sluiting van scholen, het was al langer een ambitie. Het biedt Kleinkunstig en scholen de mogelijkheid om kortere intervisies te organiseren met experts uit het beroepsveld. Of we kunnen bijzondere (internationale) kunstenaars een workshop laten geven zonder dat ze daarvoor hoeven te reizen. Wellicht willen we een keer onderzoekers van het MIT Media Lab jongeren laten meenemen in hun creatieve proces.

Om de online Cultuurdag nog verder vorm te geven is de organisatie van online voorstellingen ook van belang. Een dag is namelijk helemaal compleet als je professionele kunst bekijkt en niet alleen zelf maakt. De ontwikkelingen zijn nog pril, maar we hebben goede hoop dat dit ook onderdeel gaat worden van een nieuw aanbod!