Kunst en thuisonderwijs

Scholen gesloten, kinderen thuis en dus ouders aan kop met het thuisonderwijs. Thuisonderwijs is een nieuw containerbegrip, waarbij leerkrachten hun lessen vertalen naar virtuele en zelfstandig uitvoerbare opdrachten. De contactmomenten met de leerkracht zijn digitaal en soms zelfs eenzijdig waarbij er geen interactie is. Daar kunnen wij een rol in spelen, dacht Grote Broer kunsteducatie. Een culturele aanbieder die kunst in de vorm van een workshop en/of dagproject op de basisschool verzorgt. Want wat verbindt mensen met elkaar? Jazeker, kunst!

Vandaar dat Grote Broer samen met kunstdocenten lessen heeft gemaakt voor het thuisonderwijs. Er zijn lesopdrachten vanuit verschillende kunstdisciplines en helemaal ingericht op makkelijk te onderwijzen als ouder. Hierbij is de gezinssituatie als uitgangspunt genomen en zijn er voor iedere basisschool leeftijd, onderverdeeld in onderbouw, midden- en bovenbouw, opdrachten in een les. Kunst-thuisonderwijs voor het hele gezin.

De lesopdrachten, gratis te downloaden via de website grotebroer.nl, maken ook koppelingen tussen kunst en de standaard vakken op school. Zo zijn vakken als techniek, taal, wereldoriëntatie, gymnastiek en zelfs rekenen verweven in de creatieve opdrachten. Op deze manier wil Grote Broer kunst en cultuur nog meer onderdeel maken van het dagelijkse onderwijs. Niet alleen is het leuk of inspirerend om de lessen met kinderen te doen, ook leren kinderen verbanden te leggen tussen verschillende vaardigheden. Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van praktische vaardigheden op een laagdrempelige manier. Zo geven kinderen uiting aan hun creativiteit en geven de lessen de opdracht om dit juist met iemand anders te delen.

Kinderen binnen de kunst

Kunstonderwijs zet aan tot gesprek en dat is zeker voelbaar bij de lesopdrachten. Dit kan zijn door het gemaakte te delen, het speciaal voor iemand te maken en er een bepaalde boodschap mee te willen overbrengen. Sociale en creatieve eigenschappen die het kind steeds weer oefent bij iedere lesopdracht. Er komt reactie op terug binnen het gezin, de familie of de woonwijk. Het kind als verbindende kunstenaar?