Normal_7249

DEN HAAG - Studenten die afgelopen studiejaar hun bachelor-of masterdiploma hebben behaald kunnen tot 21 oktober met hun scriptie meedingen naar de Albeda Scriptieprijs 2011.

Het gaat om scripties die in het teken staan van arbeidsverhoudingen bij de overheid. Zowel een student uit het hoger beroepsonderwijs als een student uit het wetenschappelijk onderwijs ontvangen een prijs.

De uitreiking is een initiatief van de Stichting bijzondere leerstoel 'Arbeidsverhoudingen bij de overheid' (Albeda leerstoel) van de Universiteit Leiden en kenniscentrum CAOP uit Den Haag.

Albeda leerstoel
De scriptieprijs is in 2005 ingesteld bij gelegenheid van het afscheid van prof. dr. W. Albeda als bestuursvoorzitter van de Stichting bijzondere leerstoel 'Arbeidsverhoudingen bij de overheid' aan de Universiteit Leiden. De leerstoel wil wetenschappelijke kennis over arbeidsverhoudingen bij de overheid verspreiden en verrijken. Ook stimuleert de leerstoel het openbare debat.

Twee winnaars
Voor de eerste keer ontvangen zowel een student van een hogeschool als van een universiteit een prijs. Dat gebeurt op het Jaarcongres van de Albeda Leerstoel op 1 december. De prijswinnaars krijgen daar ook de gelegenheid hun scriptie toe te lichten.

Klik hier voor meer informatie.

© Nationale Onderwijsgids