Normal_6688

CASIA is een Erasmus Mundus partnership dat als doel heeft het oprichten van een duurzaam netwerk voor academische uitwisseling tussen Centraal-Azië en Europese landen met zicht op het creëren van 'centres of excellence'.

Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, neemt deel in CASIA. Ruim 100 studenten uit Centraal-Azië kunnen zich via Wageningen University buigen over water gerelateerde vraagstukken in dit gebied.

"Met een bedrag van bijna 2 miljoen euro kunnen we maar liefst 109 fellowships gefinancierd krijgen voor kandidaten uit Kazachstan, Tadzjikistan, Oezbekistan en Kirgizië," zegt Ewa Wietsma, projectmanager bij de leerstoelgroep Aardsysteemkunde van Wageningen University.

In totaal zijn er 28 plaatsen voor Bachelorstudenten, 26 voor Masterstudenten, 22 voor PhD-studenten, 9 voor postdocs en 24 voor academische staf. Er komt binnen het project een brede reeks van disciplines samen, maar het focust zich, aldus Wietsma, op "agriculture, life sciences, trans-boundary natural resource management, klimaatverandering en milieu".

Bij dat laatste gaat het vooral om een gerichte aanpak voor het beperken van de consequenties van de ramp rond het Aral-meer (foto) en het vinden van oplossingen voor de groeiende competitie tussen de Centraal-Aziatische landen voor water, bijvoorbeeld voor de landbouw en de energieproductie.

Europese partners zijn de Universität für Bodenkultur uit Wenen, University of Hohenheim, Czech University of Life Sciences, Slovak University of Agriculture, the Swedish University of Agricultural Sciences en Universidad de Granada. Ewa Wietsma verwacht dat voornamelijk Master- en PhD-studenten naar Wageningen komen.

De Masterstudenten komen in het kader van Dubbel Degrees met de opleidingen Environmental Sciences, International Land and Water Management en Geo Information Science. Voor PhD-studenten worden er sandwichbeurzen gefinancierd.

Bron: Nieuwsbank