Normal_5047

Scripties van research masters scoren beter dan scripties van reguliere masteropleidingen in dezelfde disciplines. Scripties van reguliere masteropleidingen worden beoordeeld als "ruim voldoende" tot "goed", maar de kwaliteit van scripties van research masters wordt beoordeeld als "goed" tot "excellent". Studenten in een dergelijke opleiding zijn van internationaal topniveau.

Dat blijkt uit beoordelingen door panels van internationale experts in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in het kader van de International Thesis Assessment Study.

De expertpanels beoordeelden in totaal 74 scripties, 37 van research masters en 37 van reguliere masters binnen dezelfde vakgebieden. Van alle binnen hetzelfde vakgebied beoordeelde scripties, werden die van research masters het hoogst beoordeeld.

De beoordeling gebeurde "blind": de experts wisten niet tot welk mastertype de scripties behoorden, of met welk cijfer de scripties eerder waren beoordeeld door docenten.

De Thesis Assessment Study maakt deel uit van een groter onderzoeksproject van de NVAO, de Research Master Review 2011, waarvan het rapport medio juni zal verschijnen.

Veerman proof
'In tegenstelling tot wat vaak gesuggereerd wordt laat dit onderzoek zien, dat universiteiten wel degelijk "een hoogvlakte mét pieken" zijn. Bovenal, research masters blijken "Veerman proof". Het zijn voorbeelden van excellente opleidingen die nauw aansluiten bij onderzoekszwaartepunten van universiteiten.

De onderzoeksmasters zijn een goed voorbeeld van maatwerk dat aansluit bij de talenten en ambities van studenten', aldus Sijbolt Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Noorda maakt zich wel zorgen over de instroom. 'Dat is een rechtstreeks gevolg van het gebrek aan promotieplaatsen. Dat is altijd al een probleem in het alfa- en gammadomein maar dreigt met de bezuinigingen op ongebonden fundamenteel onderzoek ook in andere domeinen tot grote problemen te leiden.' Noorda: 'Zonder de trekkracht van trajecten na de research master gaat ook de aantrekkelijkheid van deze geprofileerde opleidingen verloren.'

Opnieuw beoordeeld
Research masters zijn bijna acht jaar geleden geïntroduceerd in het Nederlandse hoger onderwijs. Zij bereiden studenten voor op een carrière als onderzoeker en vormen ook de aanloop naar een promotie-onderzoek.