Normal_3945

Prof. dr. ir. Walter van der Meer, directielid bij drinkwaterbedrijf Vitens, wordt per 14 januari 2011 deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Delft.

Voor Van der Meer past deze overstap bij de ambitie Vitens op topniveau te laten opereren op het gebied van watertechnologie. Van der Meer was al deeltijdhoogleraar Membraanprocestechnologie aan de Universiteit Twente. In Delft richt Van der Meer zich op waterzuiveringstechnologie in bredere zin. De heer Van der Meer blijft nog tot de zomer aan de Universiteit Twente verbonden.

Leerstoel Drinkwatervoorziening
Delft is een internationaal vermaard onderzoeksinstituut op het gebied van Watertechnologie.
Innovatieve watertechnologie is een specialisatie van de afdeling Watermanagement binnen de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen in Delft. Walter van der Meer zal zich binnen de leerstoel Drinkwatervoorziening richten op innovatieve waterzuiveringsprocessen. De leerstoel Drinkwatervoorziening wordt bekleed door zittend hoogleraar prof.dr.ir. Luuk Rietveld. Van der Meer start tegelijkertijd met deeltijdhoogleraar dr.ir. Jan Peter van der Hoek MBA, directeur van het strategisch centrum van het Amsterdamse drinkwaterbedrijf Waternet.

Breder onderzoeksveld
Walter van der Meer studeerde Scheikundige Technologie in Delft en promoveerde in 2003 bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Walter van de Meer is sinds 1992 werkzaam in diverse functies bij Vitens of haar rechtvoorgangers. Momenteel is hij lid van de directie bij Vitens, met als aandachtsgebied de bedrijfsvoering en watertechnologie en is sterk betrokken bij innovatie binnen Vitens. Sinds 2005 was Walter van der Meer als deeltijdhoogleraar Membraanproces-technologie verbonden aan de Universiteit Twente. De focus op zuiveringstechnologie bij de TU Delft zal breder zijn. Het bredere onderzoeksveld van de afdeling Watermanagement in Delft past bij de visie de waterketen integraal aan te pakken, iets waar ook Vitens sterk voorstander van is.