Technasiumleerlingen volgen Keuzecolleges van noordelijke instellingen

De 400 technasiumleerlingen uit 4havo en 4vwo van 16 noordelijke middelbare scholen starten vrijdag 1 december met hun Keuzecollege van het hoger onderwijs. De leerlingen konden uit 20 verschillende bètatechnische opdrachten kiezen, variërend van het maken van biodiesel tot het ontwerpen van een woonwijk op water. De onderwijsprojecten voor het vak Onderzoek & Ontwerpen zijn ontwikkeld door Hanzehogeschool, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit, samen met de technasiumdocenten. Dat meldt Stichting Technasium. 

Op vrijdag 1 december gaan de Keuzecolleges voor de 400 4e-jaars technasiumleerlingen van de 16 deelnemende scholen in Drenthe, Groningen en Friesland van start. Leerlingen gaan op bezoek bij de hogeronderwijsinstelling van hun opdracht voor de eerste projectdag. Zij volgen er als student in spé colleges en workshops of practica, gegeven door de docenten van de hogeschool of universiteit. 

Afsluitende projectdag 

Na de eerste projectdag gaan de leerlingen in teams op school aan de slag met het verder onderzoeken en uitwerken van hun bètatechnische opdracht. Op 1 februari 2024 volgt de afsluitende projectdag waar de teams hun oplossingen en resultaten presenteren aan dezelfde docenten van de hogeronderwijsinstellingen die ook mede-beoordelen. 

Keuzecolleges 

Keuzecolleges zijn een unieke samenwerking van het Technasium met het hoger onderwijs in het Noorden. Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit Groningen hebben samen met technasiumdocenten liefst 20 bètatechnische projecten ontwikkeld voor de 4e-jaars havo- en vwo-leerlingen om uit te kiezen. Een grote variatie aan studierichtingen is vertegenwoordigd in het aanbod aan Keuzecolleges. 

Met het Keuzecollege verdiepen leerlingen van het Technasium hun kennis op een terrein waar hun interesse ligt en ontwikkelen zij hun competenties en vaardigheden. Niet alleen helpt dat bij het maken van een weloverwogen studiekeuze, de leerlingen doen ook ervaring op die van pas komt als ze studeren. Voor de hogescholen en universiteiten bieden de Keuzecolleges de kans om leerlingen met bètatechnische interesse kennis te laten maken met een door hen aangeboden studie. Zo kunnen ze hen laten ervaren wat een studie echt inhoudt.

Door: Nationale Onderwijsgids