Om de wetenschappelijke contacten met China verder te stimuleren en te coördineren is de ambassade in Peking uitgebreid met een speciale science attaché. Dat meldt de Rijksoverheid.

"Dit laat zien dat wij de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en China belangrijk vinden,'' aldus staatssecretaris Zijlstra.

De wetenschappelijke contacten met China blijven zich steeds verder uitbreiden. De science attaché signaleert nieuwe ontwikkelingen in de Chinese wetenschap, bouwt het netwerk met Chinese onderzoeksorganisaties en -instellingen verder uit, vertegenwoordigt OCW en organisaties als de KNAW en NWO en levert een bijdrage aan de bilaterale samenwerking tussen Nederland en China.

De science attaché is op advies van het Innovatie Platform in opdracht van het ministerie van OCW aangesteld door Agentschap.NL en is werkzaam binnen de afdeling Technisch Wetenschappelijke Attaché's van de ambassade.