Op dinsdag 21 december vindt aan de Technische Universiteit Delft een bijzondere promotie plaats: die van Ronald Waterman. Hij heeft sinds de jaren zeventig grote invloed gehad op de waterbouw in Nederland en daarbuiten, onder meer via zijn standaardwerk Naar een Integraal Kustbeleid via Bouwen met de Natuur.

Op basis van delen uit dit boek, promoveert hij nu in Delft. De visie van Waterman, kustbeleid in harmonie met de natuur, vatte eerst post in Nederland (bijvoorbeeld bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte), maar wordt inmiddels wereldwijd omarmd.

‘Niet langer dominant dammen en dijken als bolwerken tegen de zee, maar in plaats daarvan duinen en stranden in harmonie met de zee', zo formuleert Waterman zijn kijk. Al tientallen jaren propageert hij dit bouwen met de natuur en een meer integrale kustontwikkeling. Dit idee vatte eerst post in Nederland maar wordt inmiddels wereldwijd omarmd.

‘Integraal Kustbeleid via Bouwen met de Natuur betreft de nieuwste fase in de Nederlandse Waterbouw. Er is sprake van innovatie passend in een typisch Nederlandse traditie met betrekking tot het werken op het grensvlak water-land', zegt Waterman.

‘Het streven is gericht op het tot stand brengen van een flexibele, dynamische evenwichtskustlijn bestaande uit duinen en stranden, waarvoor geldt dat de aangroei en afslag leiden tot een redelijk stabiele kust, die wel enig onderhoud zal vergen in de vorm van een periodieke zandsuppletie', zegt Waterman. Volgens hem is deze methode echter beduidend goedkoper dan een aanpak die milieu en natuur níet als uitgangspunt neemt.

Waterman lanceerde zijn visie voor het eerst in het ‘Plan Waterman' (1980). Dit was een voorstel voor een uitbreiding van de kust richting zee waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen.

In het plan wordt de historische kustlijn uit de zeventiende eeuw van Nederland bij benadering hersteld. De kust van toen is door zeespiegelstijging, bodemdaling, zich wijzigende loop van rivieren en stormvloeden verloren gegaan. Waterman wil die kust met een nieuwe holle kustboog in fasen herstellen, compleet met havens, natuurgebieden en veel aandacht voor recreatie.

Het plan kreeg veel navolging. Zo ontstonden de Slufterdam, de Tweede Maasvlakte in wording en Seaport Marina IJmuiden/Kennemerstrand en -meer, die allemaal een duin/strand-begrenzing hebben met natuurgebieden en economische functies in harmonie met elkaar.

Ander markante voorbeelden zijn de landaanwinst van 150 hectare bij Hoek van Holland (de van Dixhoorn-driehoek), het vervolg daarop, namelijk een verbreding van de Delflandse kust waarbij alle strekdammen onder het zand zijn verdwenen, en ten slotte de Zandmotor, die momenteel sterk in de belangstelling staat.

Cees Veerman, voorzitter van de Deltacommissie, heeft recent gezegd dat hij Watermans visie ‘een stap dichterbij' wil brengen.

Naast zijn werk als waterbouwkundige is Ronald Waterman al 32 jaar Statenlid van de Provincie Zuid-Holland (VVD) en daarmee het langst zittende Statenlid van Nederland.