Universiteiten sluiten '22 in de plus af, maar de toekomst blijft onzeker

De Nederlandse universiteiten hebben vorig jaar gemiddeld een positief nettoresultaat behaald, constateert accountants- en adviesorganisatie EY. Zij stelt al een paar jaar een zogenoemde onderwijsbarometer op. Toch lijken de vooruitzichten onzeker, zegt de organisatie. "Voor het jaar 2023 begroten twaalf universiteiten een negatief resultaat", meldt EY-topman Maarten Verschoor.

"De komende jaren krijgen universiteiten te maken met een mogelijke inperking van de toestroom van internationale studenten, verdere kostenstijgingen en onzekerheid over de rijksbijdrage", zegt initiatiefnemer voor de barometer Ralph Poulssen. Ook heeft de loonkostenstijging als gevolg van de nieuwe cao forse impact, verwacht hij. Intussen blijft het nodig om te investeren, bijvoorbeeld in duurzaamheid en digitalisering.

Lening bij de Nederlandse schatkist 

"Banken zullen met deze uitkomst echter nog steeds bereid blijven om leningen te verstrekken aan universiteiten als alternatief voor een lening bij de Nederlandse schatkist. De voorwaarden waaronder deze leningen worden verstrekt, zullen op termijn wel minder gunstig worden en tot verhoogde kosten kunnen leiden", aldus Poulssen.

Door: ANP