Nieuw register van leidinggevenden die alcohol schenken

Begin juli is de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) gestart met het bijhouden van een up-to-date register van leidinggevenden die alcohol schenken in bijvoorbeeld horeca, slijterijen en studentenverenigingen. Iedereen die in het bestaande register is opgenomen (ongeveer 600.000 mensen), wordt verzocht om zijn gegevens te bevestigen in het nieuwe register. Dit kan via registersocialehygiene.nl. Dat meldt de Rijksoverheid. 

Voor het verkrijgen van een alcoholvergunning dienen leidinggevenden in horeca- en slijterijbedrijven in het Register Sociale Hygiëne opgenomen te zijn. Deze voorwaarde geldt ook voor bijvoorbeeld wijk- en buurthuizen, studentenverenigingen en kantines van sportverenigingen waar alcohol wordt geschonken. Door een erkend diploma én een registratie in het Register Sociale Hygiëne kan worden aangetoond dat leidinggevenden die alcohol schenken voldoende kennis hebben over sociale hygiëne. Het gaat onder meer om kennis over de invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank (eventueel in combinatie met drugs) op het gedrag van mensen, de gevolgen van alcoholmisbruik en alcoholverslaving en wet- en regelgeving rond alcohol.

Alcoholwet uit 2021 

Per 1 juli is het Register sociale hygiëne en de werkzaamheden die daarmee samenhangen overgenomen door een nieuwe commissie: de Landelijke commissie sociale hygiëne. Dit besluit komt voort uit de Alcoholwet uit 2021. Daarin is besloten om de wet- en regelgeving over dit register aan te passen om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Daarnaast krijgt het register een onafhankelijke en zelfstandige positie onder meer om persoonsgegevens in het register veilig en actueel te kunnen houden.

Gegevens zelf bevestigen 

De overgang naar het nieuwe register is een organisatorische verandering, waar mensen die werken in horeca of slijterijen niets van zullen merken. Alle personen die in het register van SVH LEC waren opgenomen, zijn overgedragen naar het nieuwe register. Ook alle erkende diploma’s zijn overgenomen. Wel dient iedereen die in het bestaande register is opgenomen zijn gegevens zelf te bevestigen in het nieuwe register. Dat is nodig vanuit AVG-regelgeving, maar ook omdat mensen bijvoorbeeld verhuisd kunnen zijn of mogelijk een andere achternaam hebben. Daarom vraagt de Lcsh iedereen om de bestaande registratie via registersocialehygiene.nl te bevestigen en eventueel te corrigeren. Dat kan vanaf 1 juli gedurende de periode van vijf jaar. Dit is kosteloos.

Benaderen 

Geregistreerde personen zullen niet persoonlijk door de Lcsh benaderd worden. Wegens het ontbreken van contactgegevens worden horeca- en slijterijbedrijven, wijk- en buurthuizen, studenten- en sportverenigingen gevraagd hun leidinggevenden zelf te benaderen met deze vraag.

Door: Nationale Onderwijsgids