Nederlandse studenten leren te weinig van internationalisering

Nederlandse docenten geven vaak les vanuit de overtuiging dat er maar één correcte manier is om problemen op te lossen en vragen te beantwoorden. Dat hindert juist het vermogen van Nederlandse studenten om met internationale studenten om te gaan. Als studenten altijd maar één perspectief voorgeschoteld krijgen, verwaarlozen ze hun kritisch denkvermogen. Ook kunnen ze zich dan minder goed verplaatsen in het perspectief van iemand met een andere achtergrond. Dat meldt ScienceGuide. 

Een persoon is internationaal competent als diegene zich ‘effectief en gepast gedraagt en communiceert in een internationale context.’ Er wordt vaak aangenomen dat studenten die naar het buitenland gaan of die veel met buitenlandse studenten omgaan ook meer internationale competenties aanleren. Uit onderzoek blijkt dat dit niet perse het geval is. 

Waarheidscultuur 

Volgens onderzoekers Van Melle en Ferreira wekt de Nederlandse onderwijsmethode de ontwikkeling van interculturele competenties tegen. Volgens de onderzoekers heerst er in Nederland een waarheidscultuur: er is maar één juiste manier om problemen op te lossen en vragen te beantwoorden. En studenten behoren vooral de juiste methode uit hun hoofd te leren. De onderzoekers wijzen erop dat de studenten op deze manier weinig gestimuleerd worden om andere perspectieven te onderzoeken. 

CAM-methode 

De onderzoekers waarschuwen dat de volledige vrijheid voor studenten niet bestaat, omdat ze nog steeds afhankelijk zijn van de keuzes van de docent. Maar Van Melle en Ferreira zijn er wel van overtuigd dat de CAM-methode studenten de mogelijkheid geeft om kritisch na te blijven denken, maar ook ándere culturele perspectieven de ruimte kunnen geven. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk