Rijksuniversiteit Groningen stelt interim-hoogleraar Friese taal en cultuur aan

Prof. dr. Arjen Versloot wordt interim-hoogleraar Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Per 15 februari wordt hij voor twee dagen per week gedetacheerd vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA), in principe voor de periode van vijf jaar. Versloot is sinds 2012 hoogleraar Germaanse taalkunde, in het bijzonder de Duitse, Scandinavische en Friese talen, aan de UvA. Dat meldt de RUG. 

De detachering volgt op de uitkomst van de werving voor een hoogleraar Friese taal en cultuur medio vorig jaar. Die werving leverde geen geschikte kandidaat op. Prof. dr. Thony Visser, decaan van de Faculteit der Letteren van de RUG: "We zijn blij dat met de komst van prof. dr. Arjen Versloot de Frisistiek aan de RUG weer op hoogleraarsniveau wordt ingevuld. Hiermee overbruggen we de periode tot de nieuwe werving voor een hoogleraar, die over enkele jaren zal plaatsvinden, en geven we inhoud aan onze verantwoordelijkheid voor de bestudering van de Friese taal en cultuur op universitair niveau."

Kennis voor de toekomst 

De RUG benoemde eerder al een universitair docent Friese taal en cultuur, dr. Anne Merkuur, en werft momenteel voor een voltijds postdoc-positie op het gebied van de Friese letterkunde ter versterking van het onderzoek op dit gebied. Thony Visser: "Met deze nieuwe aanstellingen, tezamen met die van de zittende stafleden, verankeren we de Frisistiek aan de RUG en zetten we verder in op kennis voor de toekomst. Binnenkort spreken we in het kader van het project Friese taal en cultuur, dat voortkomt uit de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer, met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Fryslân over deze investeringen."

Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân staat achter de benoeming: "Met zijn aanstelling hebben we weer een kundige hoogleraar Fries aan de RUG. Dat is goed geregeld. We hebben er alle vertrouwen in dat Versloot het Fries goed zal oppakken en dat de toekomst van het Fries aan de RUG en aanverwante vakgebieden er positief uitziet."

Door: Nationale Onderwijsgids