Dijkgraaf moet meer doen om toestroom buitenlandse studenten te beperken

De Tweede Kamer vraagt minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) meer te doen om de toestroom van internationale studenten te beperken. Meerdere moties die hiertoe oproepen krijgen steun van een meerderheid.

VVD'er Hatte van der Woude vraagt in een motie aan het kabinet om voor de zomer met een wetsvoorstel te komen om de instroom van internationale studenten te beheersen. Ze wil dat er haast wordt gemaakt omdat "na jaren overleg er nog steeds geen oplossing is". JA21 vraagt in een andere motie om afspraken te maken met hbo-instellingen en universiteiten over de verhouding Nederlandse en internationale studenten. Beide verzoeken kregen ruime steun.

Niet meer actief werven 

Peter Kwint (SP) en Harry van der Molen (CDA) hebben eveneens de Kamer achter zich in hun verzoek aan Dijkgraaf om ervoor te zorgen dat internationale studenten niet meer actief worden geworven. Dit moet gebeuren in samenspraak met hbo's en universiteiten en in elk geval in stand worden gehouden totdat de minister met maatregelen komt.

Veel studies worden in het Engels aangeboden 

Nederlandse universiteiten zijn erg in trek bij buitenlandse studenten, omdat veel studies in het Engels worden aangeboden en internationaal gezien relatief goedkoop en van goede kwaliteit zijn. Dat leidt tot volle collegezalen en meer concurrentie voor vwo'ers voor felbegeerde studieplekken. Er zijn weinig wettelijke mogelijkheden om de toestroom van internationale studenten te beperken. Zo is het niet toegestaan om een beperkt aantal studenten toe te laten tot een Engelstalige studie, zonder dat ook te doen bij de Nederlandstalige variant.

Door: ANP