Koningin Máxima bezocht ontvangstweek voor nieuwe studenten in Delft

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van MIND Us, en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben woensdagmiddag 24 augustus een bezoek gebracht aan de activiteitenmarkt van de OntvangstWeek en het Introduction Programme voor nieuwe studenten in Delft. Tijdens het werkbezoek is er onder meer gesproken over het belang van verenigingen voor de mentale gezondheid van studenten. Dat meldt de Rijksoverheid.

De introductieperiode bij de start van een nieuwe opleiding is een belangrijk moment voor veel jongeren. Hier maken zij onder meer kennis met de stad waar zij hun opleiding gaan volgen en vaak ook gaan wonen, het verenigingsleven dat de stad te bieden heeft en met andere nieuwe studenten. De OWee, de OntvangstWeek, is de meerdaagse introductie voor alle aankomende eerstejaars bachelorstudenten van de TU Delft, de Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Voor master-, uitwisselings- en schakelstudenten organiseert de TU Delft het Introduction Programme (IP). Eén van de doelen van de OWee en het IP is studenten enthousiasmeren zich aan te melden bij één of meerdere verenigingen of deel te laten nemen aan studentenactiviteiten om zo een sociaal vangnet te hebben tijdens hun studietijd.

Activiteitenmarkt 

Koningin Máxima en minister Dijkgraaf bezochten de activiteitenmarkt bij Sport- en Cultuurcentrum X van de TU Delft en spraken met studenten over prestatiedruk, stress en eenzaamheid. Op de markt konden studenten kennismaken met verenigingen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur, kunst en lifestyle. De activiteitenmarkt is een gezamenlijk programmaonderdeel van de OWee, het IP en X waar in totaal ruim zestig verenigingen aan deelnemen. Aansluitend spraken Koningin Máxima en minister Dijkgraaf met diverse studenten over initiatieven die zij hebben opgezet gericht op mentaal welzijn. Tot slot gingen diverse betrokkenen in gesprek over hun rol en ieders verantwoordelijkheid om de mentale gezondheid van studenten te bevorderen. Hierbij sloten onder meer een studentenpsycholoog, een studieadviseur, een docent en diverse onderzoekers aan.

Mentale gezondheid 

Eerder bracht Koningin Máxima als erevoorzitter van MIND Us werkbezoeken in het kader van studentenwelzijn in het hoger en wetenschappelijk onderwijs en in het voortgezet en middelbaar onderwijs. Stichting MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is.

Door: Nationale Onderwijsgids