Alexander Peine benoemd tot hoogleraar Cultuur, innovatie en communicatie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. ir. Alexander Peine benoemd tot hoogleraar Cultuur, innovatie en communicatie (1 fte) bij de faculteit Cultuurwetenschappen. In deze functie zal hij bijdragen aan vernieuwend cultuur- en sociaalwetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het raakvlak van ouderdom, gezondheid en digitalisering. De benoeming gaat in per 1 september 2022. Dat meldt de Open Universiteit. 

Alexander Peine verbindt in zijn onderzoek twee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: de vergrijzing van de bevolking en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor zorg- en gezondheidssystemen, en technologische veranderingen, waaronder de ontwikkeling van meer interactieve en 'slimmere' technologieën. Hij doet dit vanuit een cultuur- en sociaalwetenschappelijk perspectief waarbij de leefwereld van ouderen centraal staat. Verder onderzoekt hij hoe inzichten over deze leefwerelden mee worden genomen in ontwerp- en co-creatie processen.

Maatschappelijke uitdagingen 

Peines leerstoel vormt een belangrijk schakelpunt tussen cultuur- en sociaalwetenschappelijk onderzoek over digitalisering en de praktijk van technologiebedrijven en beleidsmakers. In deze profilering komen onder meer thema’s aan bod zoals langer zelfstandig thuis wonen, gezond ouder worden in de wijk, dementie en artificial intelligence en zorg- en innovatiebeleid. De leerstoel Cultuur, innovatie en communicatie sluit aan bij de transitie van de faculteit Cultuurwetenschappen naar een thematische en interdisciplinaire invulling waarbij maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Zo wil de faculteit de maatschappelijke relevantie en impact vergroten waardoor een nauwere verbinding ontstaat met (toepassingen in) de praktijk en met andere disciplines.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Open Universiteit