TU Delft viert 180ste Dies Natalis en staat in het tegen van energietransitie

Op vrijdag 14 januari vierde TU Delft haar 180ste Dies Natalis, ofwel verjaardag. De universiteit heeft ‘speeding up the energy transition’ gekozen als thema voor de lustrumactiviteiten die na de officiële Dies Natalis-ceremonie van vrijdag nog 180 dagen zullen duren. Traditiegetrouw werden tijdens de ceremonie drie eredoctoraten uitgereikt. Ook universiteitssymbool Prometheus speelde een grote rol in het online evenement. Dit meldt de TU Delft.

Rector Magnificus/voorzitter College van Bestuur Tim van der Hagen was gastheer van de viering, die vanwege de geldende coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar online werd gehouden. Hij kreeg gezelschap van een verrassende co-host: universiteitssymbool Prometheus maakte zijn opwachting. In de Griekse mythologie stal de Titaan Prometheus het vuur van Zeus en gaf het aan de mensheid, waardoor de mens technologie kon ontwikkelen. De vlam in het logo van de TU Delft symboliseert onze drive om kennis na te streven en de wereld om ons heen te begrijpen, en het ontsteken van datzelfde vuur in steeds nieuwe generaties studenten.  

Energietransitie 

De energietransitie is een belangrijke factor in de strijd tegen klimaatverandering. Met duizend energiewetenschappers wil TU Delft haar kennis en expertise inzetten om de energietransitie sneller tot een succes te maken. ‘Speeding up the energy transition’ was daarom het thema van de Dies Natalis-viering, en is ook het thema van de 180 dagen aan lustrumactiviteiten die op het evenement volgen. De energietransitie is echter een enorme onderneming die alleen kan slagen door samenwerking binnen en buiten de wetenschappelijke gemeenschap, en door de krachten te bundelen met de industrie, overheden, alumni en alle andere belanghebbenden. De viering is dus niet zozeer een privéfeestje, maar een oproep tot gezamenlijke actie en samenwerking. 

Eredoctoraten 

Om de complexiteit van de energietransitie te onderstrepen, reikte de TU Delft drie eredoctoraten uit aan mensen die zich in verschillende aspecten daarvan hebben onderscheiden. Jürgen Janek, hoogleraar fysische chemie aan de Justus Liebig Universiteit in Giessen, Duitsland, werd onderscheiden voor zijn fundamentele werk aan nieuwe batterijtechnologieën zoals Solid State Electrochemistry. Solid state-batterijen bestaan uit een vaste elektrode en een vast elektrolyt. Ze hebben een hogere energiedichtheid en een langere levensduur dan conventionele lithium-ion-batterijen en kunnen tegen hogere temperaturen. “Professor Janek zag al heel vroeg in dat dit een cruciaal gebied is voor de energietransitie. Solid state-batterijen zijn veelbelovend, maar kennen ook veel uitdagingen. Hij pakt deze uitdagingen systematisch aan en legt de fundamentele mechanismen erachter bloot. Hij heeft ook een overzicht gemaakt van de stand van de techniek op het gebied van solid state-batterijen, waarop we onze visie over de te volgen richting kunnen baseren. Zijn werk heeft het veld enorm vooruit geholpen,” aldus erepromotor professor Marnix Wagemaker. 

Industrële biotechnologie 

Jennifer Holmgren, CEO van het Amerikaanse koolstofrecyclingbedrijf LanzaTech, kreeg een eredoctoraat als erkenning voor haar baanbrekende werk op het gebied van industriële biotechnologie. “Zij is een van de koplopers op het nieuwe vakgebied van de duurzame vliegtuigbrandstoffen. Batterijen zijn geen levensvatbare oplossing voor lange-afstandsvluchten. We hebben een duurzame brandstof nodig die aan boord van een vliegtuig kan worden opgeslagen, en met haar bedrijf maakt Jennifer Holmgren gebruik van biotechnologie om een oplossing te creëren. Daarmee zet ze haar uitgebreide wetenschappelijke expertise om in echte innovatie. Ze verdient een eredoctoraat voor haar werk, en voor de manier waarop ze mensen daarmee inspireert,” aldus erepromotor professor Henri Werij.  

Frans Timmermans 

Eurocommissaris Frans Timmermans ontving een eredoctoraat voor zijn maatschappelijke verdiensten voor de aanpak van klimaatverandering. “Wij eren Frans Timmermans voor zijn niet-aflatende inspanningen om het tegengaan van klimaatverandering op de Europese agenda te krijgen. Hij is de drijvende kracht achter het visionaire en ambitieuze beleidsdocument Fit for 55, waarin Europa zich ten doel stelt tegen 2030 55 procent minder emissies te produceren. Hij heeft voor dit document de steun weten te verwerven van landen, industrieën, publieke belanghebbenden en kennisinstellingen. Zonder een dergelijke visie zou de energietransitie – die een groot deel van de oplossing is in de strijd tegen de klimaatverandering – veel minder makkelijk van de grond komen. Het beleid en de instrumenten in Fit for 55 zullen Europa in staat stellen wereldleider te worden in de strijd tegen de klimaatverandering,” aldus erepromotor Paulien Herder.

Energiewetenschappers 

Tijdens het evenement werd ook het Energy Accelerator Team van de TU Delft geïntroduceerd. Dit multidisciplinaire team van tien getalenteerde energiewetenschappers zal de komende 180 dagen en daarna een voortrekkersrol vervullen in de inspanningen van de universiteit om de energietransitie te versnellen. Het team vertegenwoordigt de breedte en de reikwijdte van het energieonderzoek aan de universiteit. Juist door die multidisciplinaire aanpak kan TU Delft het verschil maken. Bij de energietransitie gaat het om veel meer dan nieuwe technologie alleen, van nieuw beleid tot gedragsverandering. Bovendien strekt het onderzoek van de TU Delft zich uit van het moleculaire tot het systeemniveau, en van fundamenteel onderzoek tot fieldlabs, zodat nieuwe onderzoeksresultaten kunnen leiden tot innovaties die vanuit het lab hun weg vinden naar de maatschappij.

De Diesviering is vanaf 16.00 online te volgen. 

Door: Nationale Onderwijsgids