Groot deel internationale studenten in Nederland ervaart emotionele klachten

Een deel van de internationale studenten in Nederland heeft te maken met sociale en emotionele klachten zoals eenzaamheid en bezorgdheid. Fysiek onderwijs heeft een positieve bijdrage: internationale studenten die een deel van hun onderwijs op locatie krijgen, ervaren meer positieve gevoelens en minder emotionele klachten. Dat blijkt uit een enquête van internationaliseringsorganisatie Nuffic onder 350 internationale studenten die studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Dit meldt Nuffic.

Veel internationale studenten die studeren aan een Nederlandse hogeschool of universiteit hebben emotionele klachten. Meer dan de helft voelde zich gedurende de eerste helft van dit collegejaar vaak of zelfs altijd bezorgd, eenzaam of verveeld. Ruim vier op de tien internationale studenten zegt vaak of altijd depressieve gevoelens te hebben. Studenten die meer emotionele klachten ervaren, zijn daarnaast negatiever over hun studie-ervaring in Nederland.

Het betreft de gevoelens van internationale studenten tijdens de eerste helft van dit collegejaar, toen hogescholen en universiteiten veelal beperkt geopend waren voor fysiek onderwijs als gevolg van de coronamaatregelen.

Fysieke colleges hebben positieve invloed

De groep studenten die de mogelijkheid heeft om gedeeltelijk naar een hogeschool of universiteit te gaan om te studeren, is positiever dan de groep die voornamelijk online studeert. Zij ervaren vaker positieve emoties en minder vaak negatieve emoties. Ook zijn ze positiever over hun sociale leven. Driekwart van de studenten die in september van het afgelopen jaar is begonnen met een studie in Nederland is neutraal of positief over deze keuze. 

Nuffic-directeur Freddy Weima reageert bezorgd: “Dit onderzoek laat zien dat internationale studenten hard geraakt worden door de coronacrisis. Deze studenten hebben in Nederland een minder groot vangnet dan Nederlandse studenten. Dat maakt ze een kwetsbare groep. We weten dat universiteiten en hogescholen hier veel aandacht voor hebben, dit onderzoek onderstreept het belang daarvan.”

Nederlandse studenten

De zorgen die internationale studenten hebben komen veelal overeen met die van Nederlandse studenten – zo geven veel studenten aan niet altijd een plek te hebben waar ze rustig kunnen studeren. Studenten van buiten de EU hebben vaker last van emotionele klachten dan studenten van binnen de EU.

Door: Nationale Onderwijsgids