Studenten nemen steeds vaker een tussenjaar

Vrouwen, jongeren met een westerse migratieachtergrond, jongeren uit een armoedeprobleemcumulatiegebied (apc-gebied) en jongeren met een laag eindexamencijfer nemen vaker een tussenjaar dan de overige groepen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Ook jongeren van wie tenminste een van de ouders een opleiding in het hoger onderwijs heeft afgerond, nemen vaker een tussenjaar. Dat blijkt uit de nieuwste in- en doorstroommonitor (IDM). Periodiek brengt de inspectie in beeld hoe toegankelijk het hoger onderwijs is voor scholieren en studenten via de in- en doorstroommonitor:  welke hbo- en wo-opleidingen selecteren en wat zijn de trends in de instroom van verschillende groepen studenten. Zo wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen in de selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. 
 
Naast een update van de in- en doorstroomcijfers, wordt in deze editie van de monitor ook achtergrondcijfers over het tussenjaar gegeven. Om meer zicht te krijgen op deze trend, is in beeld gebracht wat de achtergrond is van de jongeren die niet onmiddellijk doorstuderen, maar eerst een tussenjaar kiezen.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids