Normal_students

De instellingen nemen allerlei specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus te minimaliseren. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de instelling informeren over de onderwijsmogelijkheden.

Mogen studenten in het nieuwe studiejaar in de spits reizen?

Ja, studenten mogen in de spits reizen. Door spreidingsroosters van het onderwijs zal de spits zo min mogelijk worden belast door studenten. 
 

Verandert er iets aan het studentenreisproduct?

Nee, het studentenreisproduct verandert niet en blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.
 

Per wanneer gaan deze afspraken in?

De nieuwe afspraken gaan in op 1 augustus 2020. Het studiejaar start op het reguliere moment, niet eerder of later dan gebruikelijk. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid