Normal_inclusiviteit

Op het Stadhuis van Rotterdam heeft het College van Bestuur samen met burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Said Kasmi, officieel het nieuwe outreachprogramma gelanceerd: ‘Onze toekomst verbinden’. Dit programma is een cruciaal onderdeel van de impactstrategie van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), met name op het vlak van diversiteit en inclusie. De aankomende periode tot en met 2024 investeert EUR bijna 3 miljoen euro in dit programma. Dit meldt Erasmus Universiteit.

“De economie zal de komende decennia ingrijpend veranderen door digitalisering, verstedelijking en klimaatvraagstukken. We hebben alle talent nodig om voorbereid te zijn op de eisen die de 21ste eeuw aan ons stelt. De toekomst van de stad verbinden aan de toekomst van al onze talentvolle jongeren gebeurt met het outreachprogramma van de Erasmus Universiteit. Een programma dat slimme, ambitieuze jongeren helpt de weg te vinden naar excellent onderwijs. Jongeren voor wie die weg door allerlei omstandigheden minder vanzelfsprekend is. Het is daarom van grote waarde voor de samenleving, onze toekomst en niet in de laatste plaats voor jongeren zelf dat talentontwikkeling gestimuleerd wordt ”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb.

'Rotterdam naar de campus brengen'

Om gelijke kansen te bieden aan scholieren, zal het programma ‘Onze toekomst verbinden’ een reeks initiatieven bevatten die leerlingen, onderzoekers, beleidsmakers en studenten met elkaar zullen verbinden. De EUR werkt via het Wetenschapsknooppunt al met veel verschillende scholen uit Rotterdam samen.

Rector Magnificus Rutger Engels: “De EUR breidt het grootste wetenschappelijke knooppunt van het land uit om meer doelgerichte activiteiten voor scholieren in Rotterdam mogelijk te maken; om de toegang en participatie van scholieren en studenten met een ondervertegenwoordigde achtergrond te vergroten en zo onze toekomst te verbinden. Dit maakt de EUR een van de weinige Nederlandse universiteiten die fors investeert in deze activiteiten voor scholieren in de regio.”

Vanuit dit programma zal waar nodig ook ondersteuning aangeboden worden aan studenten van ondervertegenwoordigde groepen binnen onze universiteit. “Zo willen we inclusie bevorderen en de rijkdom van nieuw talent binnen de EUR behouden”, benadrukt Rutger Engels.

Meer gelijkheid binnen de gemeenschap

Recente crises zoals die van COVID-19 en de protesten tegen institutioneel racisme onderstrepen de langdurige roep van individuen en instellingen om meer verantwoordelijkheid te nemen om eerlijke kansen voor iedereen te waarborgen. “Met een integrale aanpak willen we onze relatie met jongeren in onze stad versterken en de samenwerking met instellingen die ook investeren in bevorderen van gedeelde en inclusieve kenniscreatie verder uitbreiden. We willen meer kansengelijkheid binnen onze gemeenschap en in onze bredere samenleving, want we hebben deze jongeren heel hard nodig”, zegt Semiha Denktaş, Chief Diversity Officer van EUR.

Door: Nationale Onderwijsgids