Universiteit van Amsterdam mag software tegen spieken gebruiken

De Universiteit van Amsterdam (UvA) mag studenten die vanuit huis hun tentamens maken wel degelijk in de gaten houden met online surveillancesoftware. De rechter heeft de bezwaren afgewezen die twee studentenraden in een kort geding hadden aangevoerd.

De studenten vonden het gebruik van de software een ongeoorloofde inbreuk op de privacy. Ook meenden ze dat de universiteit hen vooraf toestemming had moeten vragen. Dat klopt niet, oordeelt de voorzieningenrechter. In de wet staat dat studentenraden "geen instemmingsrecht hebben als het gaat om regels rond surveilleren".

De rechter vindt dat de universiteit het recht heeft maatregelen te nemen om te voorkomen dat studenten stiekem in boeken kijken, op internet surfen of met anderen overleggen. Met de software kan automatisch in de gaten worden gehouden wat een student tijdens de toets met zijn computer doet: webcam, microfoon, internetverkeer en gebruik van muis en toetsenbord worden gemonitord. Het programma meldt "verdachte activiteiten" aan een surveillant, die dan pas kan controleren wat er gebeurt. Anderen kunnen niet bij de gegevens.

De rechter wijst erop dat de studenten niet live worden gevolgd, maar dat de surveillant pas toegang heeft tot de gegevens als duidelijk afwijkend gedrag wordt vastgesteld. Bovendien worden de gegevens ook nog eens versleuteld opgeslagen en na dertig dagen automatisch vernietigd. Daarmee is de software in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door: ANP