Young Universities for the Future of Europe

In Maastricht kwamen vorige week stadsbestuurders uit heel Europa bijeen om de officiële start van de Young Universities for the Future of Europe (YUFE)-alliantie bij te wonen. Het gezelschap werd welkom geheten door de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake en bestuursvoorzitter prof. dr. Martin Paul van de Universiteit Maastricht (UM). De universiteiten uit 10 Europese steden in evenveel landen en de andere 4 niet-academische partners van het project hebben zich verenigd om aan de fundamenten van een echte Europese universiteit te werken. Deze basis moet binnen drie jaar vorm krijgen. Dit meldt de Universiteit van Maastricht.

Studeren in heel Europa

De visie van YUFE is dat je de mogelijkheid krijgt een Europees diploma te halen, door je eigen curriculum samen te stellen uit alle vakken die door de 10 YUFE-universiteiten worden aangeboden. Daarnaast is er de YUFE Virtual Campus, waar je de online vakken van alle YUFE-universiteiten kunt vinden. Met een YUFE-studentenkaart heb je toegang tot alle faciliteiten. De officiële taal is Engels, maar je krijgt de mogelijkheid om de taal van je gastland te leren. Je kunt vrijwilligerswerk doen of stage lopen. Je diploma zal ook vermelden wat je hebt bereikt op het gebied van taalverwerving, professionele training, job shadowing, vrijwilligerswerk voor de gemeenschap en alle andere mogelijkheden die YUFE biedt.
 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

YUFE wil ook huisvestingsoplossingen ontwikkelen om culturele uitwisseling, wederzijdse ondersteuning en integratie met de lokale gemeenschap te faciliteren. Een voorbeeld: om haar studenten volledig in de maatschappij onder te dompelen, overweegt YUFE om woningen in te richten waar studenten geen huur hoeven te betalen en de mogelijkheid krijgen een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap. "YUFE draait om de sociale verantwoordelijkheid van universiteiten om de Europese burgers van de toekomst op te leiden en bij te dragen aan een meer rechtvaardige, inclusieve en samenhangende samenleving," aldus Daniela Trani, managing director van YUFE. "Samen met de lokale overheden willen wij bijdragen aan het opnieuw definiëren van wat nodig is voor een duurzaam Europa. YUFE zal dit doen door een blauwdruk te ontwikkelen voor een onderwijsecosysteem dat enerzijds inspeelt op de behoeften van jongeren en tegelijkertijd de ongelooflijke culturele diversiteit en innovatieve hulpbronnen in de Europese regio's en landen inzet."
 
Door: Nationale Onderwijsgids