Logo_nwo_logo_nieuw

Negen academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, kunnen hun wetenschappelijke carrière voort gaan zetten in Nederland. De academici komen uit Syrië, Turkije, Eritrea, Sudan en Iran. Ze krijgen een aanstelling die gefinancierd wordt vanuit de tweede ronde van de in 2018 gestarte pilot ‘Hestia- Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap.’ Dit meldt NWO.

Via dit programma kunnen projectleiders of hoofdaanvragers van een reeds door NWO of ZonMw gefinancierd onderzoeksproject financiering aanvragen om een vluchteling op zijn/haar project te laten meewerken. Voorwaarde is dat hij/zij een academische achtergrond heeft (niveau master of PhD) en maximaal 18 maanden fulltime of 24 maanden in deeltijd wordt aangesteld. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting Vluchtelingstudent UAF.
 

Impuls voor vluchtelingen in de wetenschap

Wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten lopen vaak tegen obstakels zoals taal of werkcultuur aan in de landen waar ze een veilig thuis vinden. Dit maakt het moeilijker voor ze om hun academische loopbaan voor te zetten. Met de pilot call ‘Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap’ wil NWO deze academici aansluiting bieden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten om een netwerk op te bouwen en om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het geeft hen ook de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, met als uiteindelijke doel de loopbaan/onderzoekslijn uit hun thuisland voort te zetten. Deze academici verrijken tevens de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen.
 

Uiteenlopend onderzoek

De onderzoeksprojecten waarvoor de negen academici aangesteld zijn, betreffen uiteenlopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar angststoornissen bij kinderen, onderzoek hoe ouders via genen en omgeving de gezondheid van hun kinderen beïnvloeden, de bijdrage van buurt- en gemeenschapsinitiatieven bij de integratie en arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen, machine learning-methode voor het ontwerpen van effectieve maatregelen tegen malwarefamilies van IoT-botnets en (medische) zorg voor vluchtelingkinderen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids