Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

Een wetenschapper kan op vele vlakken excelleren, maar wordt tot op heden vooral beoordeeld op onderzoeksprestaties. De kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers willen voortaan zowel in loopbaanbeleid als subsidievoorwaarden breder kijken naar de kennis en kunde van wetenschappers. Dit meldt NWO.

VSNU, NFU, KNAW, ZonMw en NWO willen daarmee bereiken dat het systeem van erkennen en waarderen beter aansluit op de kerntaken van de kennisinstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact en patiëntenzorg en dat de waardering die wetenschappers krijgen beter aansluit bij de behoeften van de maatschappij.
 

Modernisering kennisinstellingen

Verandering in de manier waarop universiteiten hun wetenschappelijke staf erkennen en waarderen is hard nodig. Onderzoeksprestaties bepalen sinds jaar en dag het carrièrepad van wetenschappers en die dominantie begint steeds meer te schuren. Voor het succes van een moderne kennisinstelling zijn onderwijs en impact ook bepalend, net als patiëntenzorg voor onze UMC's.
 
Nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan Open Access en Open Science stellen ook andere eisen aan de hedendaagse wetenschapper. De aanpak van complexe wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vraagt om meer samenwerking. Op dit moment is er nog te weinig carrièreperspectief voor medewerkers die (naast goed onderzoek) vooral uitblinken in onderwijs. De nadruk op publicatieaantallen past niet bij de bredere ontwikkelingen in de wetenschap.
 

Position paper 'Ruimte voor ieders talent'

Met het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ doen de VSNU, KNAW, NFU, NWO en ZonMw concrete voorstellen om meer ruimte te geven aan verschillende wetenschappelijke talenten en wetenschappelijk werk te erkennen en waarderen op alle aspecten die passen bij deze tijd. Hierbij willen ze van uniformiteit naar diversiteit gaan, meer mogelijkheden bieden voor samenwerking, een herijkt universitair functieordeningssysteem (UFO) ontwikkelen, en de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) in hun procedures en criteria verder implementeren. 
 
Herijking van het systeem van erkennen en waarderen vergt een cultuurverandering. Werken als team is hierbij een bepalende factor: een voorwaarde voor het realiseren van diverse loopbaanpaden is dat er binnen teams voor verschillende teamleden het accent kan liggen op onderzoek, onderwijs, impact en patiëntenzorg. Dit maakt het mogelijk de taken beter te laten aansluiten bij de verschillende kwaliteiten van teamleden. In teams wordt er binnen en, in toenemende mate, tussen disciplines gewerkt om de grote uitdagingen van wetenschap en maatschappij te pareren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids