Normal_rss_entry-196216

De regering moet meer doen om Friesland te helpen de Friese identiteit en taal te bevorderen, vooral in het onderwijs. De provincie boekt hiermee vooruitgang, maar moet voor haar rol met "alle nodige middelen" worden toegerust.

Het comité voor bescherming van nationale minderheden (FCNM) van de Raad van Europa stelt dat in een advies. Friesland heeft als 'taalbrenger' de opdracht om het deel van de bevolking dat Fries kan spreken, lezen en schrijven aanzienlijk te verhogen. Er is echter een gebrek aan docenten Fries. Ondersteuning van de Inspectie van het Onderwijs en investeringen in de lerarenopleiding zijn cruciaal, aldus het comité.

Dat is positief over de steun voor Omrop Fryslân, maar de positie van de omroep blijft "kwetsbaar" omdat publieke uitzendingen in de Friese taal niet zijn vastgelegd in de wet. Het comité stelt verder dat de zichtbaarheid van de Friese taal in de openbare ruimte beter kan, bijvoorbeeld door voor topografische aanduidingen of opschriften op openbare gebouwen stelselmatig Fries te gebruiken.

De regering stelt in een reactie dat er geen reden is om bezorgd te zijn over Omrop Fryslân. Over het opleiden van docenten Fries moet nog worden vastgelegd welke voorwaarden er aan de bevoegdheid voor dat vak worden gesteld. De onderwijsinspectie zal "op stimulerende wijze" aandacht besteden aan de kwaliteit van het Fries in het onderwijs, verzekert de regering. Ingrijpen is mogelijk als er signalen zijn dat het aanbod ernstig tekortschiet.

Door: ANP