Normal_universiteit_utrecht_logo_smal

De Stichting Schilthuisfonds heeft de heer mr. dr. Herman Havekes benoemd als leerstoelhouder Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit Utrecht. De nieuwe leerstoel is gericht op de institutionele aspecten van het waterbeheer en in het bijzonder de publieke organisatie ervan. Dit meldt Unie van Waterschappen.

Peter Glas, voorzitter van de Stichting Schilthuisfonds: “Wereldwijd neemt de aandacht voor de bestuurlijk-organisatorische aspecten van duurzaam waterbeheer sterk toe. Nederland speelt een belangrijke rol bij de uitwisseling van kennis en ervaring. Vanwege zijn verregaande kennis over de organisatie van het decentrale waterbeheer in Nederland ziet het Schilthuisfonds in de heer Havekes een uitstekende kandidaat om deze nieuwe leerstoel vorm te geven. Zowel voor het onderwijs als het onderzoek, en in de verbinding met de praktijk, liggen er duidelijke kansen.”
 

Nieuwe leerstoel

 
De benoeming van Havekes is voor de periode van 1 september 2019 tot 1 september 2024 bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Havekes is staats- en bestuursrechtkundige en werkzaam als strategisch adviseur van bestuur en directie bij de Unie van Waterschappen. Na enige jaren bij Rijkswaterstaat bekleedde hij de afgelopen decennia diverse functies bij de Unie van Waterschappen, waaronder die van hoofd bestuurlijke en juridische zaken en plaatsvervangend algemeen directeur. In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het thema functioneel decentraal waterbestuur en is hij door de minister van Infrastructuur en Milieu onderscheiden met de Schilthuispenning.
 

Internationale interesse

 
Er is internationaal veel interesse voor de wijze waarop het waterbeheer in Nederland nationaal en decentraal is georganiseerd. Nederland heeft veel ervaring op het gebied van financiering, de afstemming met andere beleidsterreinen en interbestuurlijke samenwerking. Ook wordt veelvuldig kennis gedeeld over de reikwijdte en invulling van de decentrale beheertaak en relevante wetgeving, zoals de Grondwet, de Waterschapswet en de (toekomstige) Omgevingswet. Het is de bedoeling dat de leerstoel nadrukkelijk de relatie met de praktijk van het waterbeheer legt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids