Normal_studeren_student_boeken_lezen_cursus

Het experiment promotieonderwijs zal niet voortijdig beëindigd worden. Uit de tussenevaluatie blijkt dat er “geen ernstige nadelige effecten op het onderzoeksklimaat zijn geconstateerd”, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Eerder zei de minister het experiment te willen beëindigen omdat er maar weinig animo voor is. Dit meldt Trouw.

Het experiment promotieonderwijs is in 2016 gestart en verbindt promotiestudenten via een beurs aan een universiteit. Het programma wil een promotieonderwijstraject invoeren, het aantal gepromoveerden vergroten, de aansluiting van de promotie op de arbeidsmarkt verbeteren en meer mogelijkheden bieden voor promovendi om eigen onderzoeksvoorstellen in te dienen en te realiseren. Alleen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) doen mee aan het experiment. 
 
Uit de tussenevaluatie blijkt dat “er geen ernstige nadelige effecten op het onderzoeksklimaat zijn geconstateerd”. Daarom ziet Van Engelshoven geen aanleiding om het experiment voortijdig te beëindigen. Ze geeft daarmee gehoor aan een motie van CDA-Kamerlid Harry van der Molen, die begin deze maand vroeg om een tweede ronde. Die kon rekenen op een Kamermeerderheid. Concreet betekent dit dat universiteiten een aanvraag voor nieuwe promotiestudenten kunnen indienen tot 1 januari 2020.
 
Door: Nationale Onderwijsgids