Normal_geld__biljet__bankbiljet
De Erasmus Universiteit heeft in strijd met de wet een extra financiële bijdrage verplicht gesteld bij twee masteropleidingen van de Rotterdam School of Management. De universiteit heeft van de Inspectie van het Onderwijs de opdracht gekregen om dit zo snel mogelijk aan te passen, nog voordat de inschrijvingstermijn voor het nieuwe studiejaar sluit. Dit meldt Onderwijsinspectie.
 

Wettelijk collegegeld moet voldoende zijn

De inschrijving voor een opleiding mag niet afhankelijk worden gesteld van een andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld, zo schrijft de wet voor. Onderwijsinstellingen die overheidsgeld krijgen - zogeheten bekostigde instellingen - hebben wettelijke verplichtingen, waaronder het verzorgen van het onderwijs. De kosten die daaruit voortvloeien mogen niet worden doorberekend aan studenten. Overigens mag een bekostigde opleiding wel op vrijwillige basis bepaalde onderwijsvoorzieningen doorberekenen aan de student. Maar als studenten die bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet de opleiding hen een volwaardig kosteloos alternatief aanbieden. Dit laatste is bij de onderzochte masters niet het geval.
 

Toelatingseis mag en universiteit heeft terecht bekostiging ontvangen

De Parttime Master Bedrijfskunde stelt ook als toelatingseis dat de student drie jaar relevante werkervaring heeft. Tijdens het onderzoek is ook beoordeeld of die eis wettelijk is toegestaan,  en de inspectie concludeert dat dit mag. Tot slot is vastgesteld dat de universiteit terecht bekostiging heeft ontvangen voor de onderzochte masteropleidingen.
 

Informatievoorziening moet beter

De inspectie heeft aan de universiteit ook opgedragen duidelijker informatie te verstrekken over de betreffende masteropleidingen. Tijdens het inspectieonderzoek heeft de Rotterdam School of Management de informatie op de website daarom al een keer aangepast. Toch worden de verschillende opleidingsmogelijkheden en de kosten voor aankomende studenten nog niet duidelijk genoeg gemaakt. De informatievoorziening moet daarom verder verbeterd worden. Daarnaast moet de verlengde opleidingsduur van twee masteropleidingen in het registratiesysteem worden opgenomen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids