Normal_geld__stapel__munten

De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, wil dat het voor oud-studenten mogelijk wordt om de rente die zij betalen over hun studieschuld af te trekken van hun belastbaar inkomen. De jongeren doen dit voorstel naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de rente op studieschulden fors te verhogen. Dit meldt CDJA.

Met deze regeling hopen de jonge christendemocraten de negatieve effecten van die verhoging te verzachten. Op het partijcongres van het CDA van 9 februari zullen de jongeren hun voorstel indienen. Binnen de partij lijkt brede steun te zijn voor het voorstel van de jongerenorganisatie. 
 
Voorzitter van het CDJA, Lotte Schipper: “In Nederland is het al jaren mogelijk om de rente die je betaalt over je hypotheek (deels) af te trekken van je inkomen om zo minder belasting te betalen. Het is vreemd dat dit wel kan met rente over een lening voor stenen, maar niet voor een studie. Door hier verandering in te brengen, vergroten we niet alleen de koopkracht, we verkleinen de negatieve effecten van het leenstelsel en verbeteren we de toegankelijkheid van het onderwijs.’’
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids