Normal_geld__biljet__bankbiljet

De subsidieoproep voor aanvragen voor de ZonMw Open Competitie is opengesteld. Het oogmerk van de ZonMw Open Competitie is ruimte te creëren voor nieuwsgierigheidsgedreven (grensverleggende) wetenschap van excellente kwaliteit. Met een subsidie van 750.000 euro kunnen excellente onderzoeksgroepen hun onderzoekslijnen vernieuwen voor wat betreft inhoud én samenwerking. Dit meldt ZonMw.

De subsidie biedt excellente onderzoeksgroepen de gelegenheid tot vernieuwing van hun onderzoekslijnen, het aangaan van nieuwe samenwerkingen en het doen van onderzoek van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek. De ZonMw Open Competitie is, met het oog op vernieuwing van de onderzoekslijn, specifiek bedoeld voor combinaties van onderzoeksgroepen.
 
Binnen ZonMw Open Competitie kan financiering voor verschillende modules aangevraagd worden: Personeel, Materieel krediet, Investeringen, Valorisatie/Impact en Internationalisering.
Voor de module Investeringen geldt dat het mogelijk is een extra subsidie aan te vragen voor middelgrote infrastructuur via de investeringsmodule. Deze investeringsmodule bedraagt minimaal 100.000 euro en maximaal 250.000 euro en is bedoeld voor financiering van een investering zoals wetenschappelijk vernieuwende apparatuur. Voor deze extra infrastructuur investering is matching verplicht.
 
De procedure bestaat uit twee fases: een projectidee en een uitgewerkte aanvraag. Het indienen van een projectidee is een verplicht onderdeel van de procedure. De deadline voor het indienen van een projectidee is 28 maart 2019. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 29 augustus 2019.
 
In lijn met de NWO breed ingezette harmonisatie en vereenvoudiging van financieringsinstrumenten is de ZonMw Open Competitie een vervanging van de programma’s ZonMw TOP-subsidies én Investeringen Middelgroot.
 
Meer informatie over het programma is te vinden op de programmapagina ZonMw Open Competitie. Meer informatie over de subsidieoproep is te vinden op Subsidieoproep Open Competitie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids