Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Hoe kan de wetenschap bijdragen aan oplossingen voor de verschillende klimaatuitdagingen? Op woensdag 10 oktober 2018 bespraken wetenschappers, beleidsmakers en andere belanghebbenden deze vraag in de Climate Challenge Workshop van NWO en ZonMw. De resultaten zijn uitgewerkt in het verslag ‘Scientific collaboration in the face of a changing climate’. Nu is het tijd voor vervolgstappen. Dit meldt NWO.

Klimaatverandering heeft op veel verschillende terreinen gevolgen voor onze samenleving, van landbouw tot gezondheid, van watervoorziening en -veiligheid tot migratie en openbaar bestuur. Om verstandig beleid te voeren is daarom samenhangend wetenschappelijk onderzoek nodig op veel verschillende gebieden. De workshop was gericht op het uitwisselen van ideeën. Dit gebeurde aan discussietafels rond zeven thema's.
 

Vervolgstappen

Naar aanleiding van de workshop worden nu verschillende vervolgstappen uitgewerkt. Vanuit ZonMw wordt er een deelagenda opgesteld op het terrein van klimaat en gezondheid. Andere ideeën voor vervolgstappen liggen op het gebied van ‘implementation science’, het betrekken van jonge wetenschappers, het faciliteren van netwerkontwikkeling en het bevorderen van de dialoog tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en gezondheidswetenschappen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids