Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Alle decanen van de Nederlandse faculteiten in de Sociale- en Gedragswetenschappen ondertekenden op 14 november een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de ethische toetsing van onderzoek. Met deze overeenkomst is het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen ingesteld, een landelijk regieorgaan met als doel om de ethische toetsing in de Sociale- en gedragswetenschappen verder te professionaliseren. Ook andere disciplines waarin mens en/of maatschappij worden onderzocht zijn welkom om zich aan te sluiten. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Onderzoek naar mensen en hun gedrag, als individu of als onderdeel van een gemeenschap, wordt steeds vooruitstrevender en complexer. Onderzoekers maken gebruik van geavanceerde technieken en sterk uitgebreide en onderling gekoppelde datasets (big data). Ook opereren ze steeds vaker in grote samenwerkingsverbanden van multidisciplinaire teams, verspreid over meerdere locaties in Nederland en daarbuiten. Dit roept allerlei vragen op over hoe in deze complexe situaties op een ethische wijze om te gaan met mensen en hun data. De afzonderlijke ethische toetsingscommissies op universiteiten staan zo continu voor nieuwe uitdagingen.
 
De Nederlandse faculteiten Sociale- en Gedragswetenschappen hebben besloten deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. De samenwerkingsovereenkomst formaliseert het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen. In dit landelijke platform komen de ethische toetsingscommissies van dertien Nederlandse faculteiten samen om ethische dilemma’s te bespreken, om kennis uit te wisselen, en om tot landelijke richtlijnen te komen. Hiermee wordt de kwaliteit van onderzoek versterkt, kan een zorgvuldige omgang met deelnemers aan onderzoek en hun data nog beter gewaarborgd worden, en kunnen nieuwe uitdagingen landelijk opgepakt worden.
 
Meer informatie over het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen, over de landelijke Ethische Code en over de deelnemende faculteiten is beschikbaar op www.nethics.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids