Logo_logo__nuffic

De regering reserveert in 2019 extra middelen voor onderwijs, onderzoek en wetenschap. Dat kondigde het kabinet vandaag aan tijdens Prinsjesdag. Een belangrijk gedeelte wordt geïnvesteerd in salarissen, verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs en de nationale wetenschapsagenda. Daarnaast kondigde het kabinet een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) aan naar internationalisering. Dit meldt Nuffic.

Interdepartementaal beleidsonderzoek

De regering onderschrijft de meerwaarde van internationalisering, maar erkent ook dat snelle ontwikkelingen uitdagingen met zich mee brengen. Het kabinet wil nu onderzoeken op welke wijze de positieve effecten van internationalisering van het onderwijs kunnen worden versterkt.

Behalve het ministerie van Onderwijs worden ook de ministeries van Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, en daarnaast het Sociaal Cultureel Planbureau en het CPB betrokken. Het onderzoek gaat volgende maand van start en moet uiterlijk eind april 2019 worden afgerond.

Knelpunten oplossen

Nuffic verwelkomt het interdepartementaal onderzoek. “Goed dat er nu een integraal onderzoek komt, waarin naar alle effecten van internationalisering wordt gekeken. Het draagt bij aan de onderwijskwaliteit, een sterkere arbeidsmarkt en onze economie. Maar het is wel zaak knelpunten zoals huisvesting op te lossen”, aldus directeur Freddy Weima. “Dit onderzoek kan daarbij helpen, en vanuit Nuffic leveren we met onze expertise en ervaring graag een bijdrage."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids