Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Het Erasmus Initiative ‘Smarter Choices for Better Health’ heeft kortgeleden vijf onderzoekers een beurs van 150.000 euro toegekend, als bijdrage aan nieuwe promotieonderzoeken. De onderwerpen variëren van de informatie voorziening rondom gezondheidsinformatie tot het berekenen van de causaliteit in gezondheidsongelijkheid. Dit meldt Erasmus Universiteit.

‘Smarter Choices for Better Health’ startte in 2017 als een gezamenlijk initiatief van Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Medisch Centrum en Erasmus School of Economics. ‘Smarter Choices for Better Health’ richt zich op multidisciplinair onderzoek rondom de thema’s gezondheid en gezondheidszorg. Het onderzoek is georganiseerd in vier zogeheten Action Lines. Binnen deze Action Lines zijn onder meer al in totaal acht promovendi actief.
 
De call waarin de vijf nieuwe onderzoeken zijn geselecteerd was bedoeld om de scope van het onderzoek binnen de Action Lines te verbreden en nieuwe mogelijkheden voor multidisciplinair onderzoek te scheppen. De geselecteerde onderzoeken komen van het Erasmus MC, Faculteit Wijsbegeerte en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Elk onderzoek is gebaseerd op een samenwerking tussen tenminste twee faculteiten. In totaal dienden 15 onderzoekers een voorstel in. Vanwege de hoge kwaliteit van de voorstellen heeft de selectiecommissie ervoor gekozen om vijf onderzoeken te financieren, in plaats van de oorspronkelijk geplande vier. De vijf gehonoreerde projecten vind je hier.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids