Normal_rug__universiteit_groningen__academiegebow

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Nadat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs eerder dit jaar de opleiding goedkeurde, heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) nu definitieve accreditatie verleend. Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, voorzitter van het Groningen Engineering Center (GEC): “Dit is de kroon op ruim twee jaar voorbereidingswerk. We willen nu snel beginnen met de werving zodat we september volgend jaar van start kunnen met zo’n vijftig studenten.”

Techniek in Groningen

De RUG timmert aan de weg op het gebied van bèta en techniek. Groningen is de enige plek buiten de vier steden met technische universiteiten waar men een ingenieurstitel kan behalen. Eind 2016 versterkte de brede klassieke universiteit het technisch profiel door investeringen en de oprichting van het GEC. “De plannen voor een master Mechanical Engineering passen binnen onze strategie om de RUG meer te profileren als brede universiteit met technische studies. Bachelor- en masterstudenten kunnen bij onze Faculty of Science and Engineering terecht voor technische natuurkunde, technische wiskunde, scheikundige technologie, biomedische technologie en technische bedrijfskunde, en straks dus ook voor een master in werktuigbouwkunde”, aldus een blije rector magnificus.

Tekort aan engineers

De master is er vooral gekomen omdat het bedrijfsleven staat te springen om hoogopgeleide werktuigbouwers. Het Ministerie van OCW schreef in haar beoordeling: “De arbeidsmarktbehoefte is naar schatting van ROA 19.400 fte in de periode tot 2020, terwijl de instroom van schoolverlaters 9.800 bedraagt. De knelpunten in de personeelsvoorziening tot 2020 worden dan ook als ‘groot’ aangemerkt. Op grond hiervan is een landelijke behoefte vastgesteld waarbinnen ruimte bestaat om een nieuwe opleiding Mechanical engineering toe te staan die in deze behoefte kan voorzien.”

Studierichtingen

“De master legt de verbinding tussen de hoog aangeschreven onderzoeksinstituten van de RUG en hedendaagse eisen van de regionale en internationale industrie. Dit biedt onze studenten een unieke combinatie van wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen ervan om actuele problemen op te lossen”, aldus Scherpen. De masteropleiding biedt straks vier verschillende tracks (studierichtingen) die elk voorbereiden op een gespecialiseerd vakgebied: Geavanceerde instrumentatie, Smart factories, Procesontwerp voor energiesystemen en Materialen voor de werktuigbouwkunde. De vier sporen zijn zodanig gekozen dat aan de behoeften van het bedrijfsleven wordt voldaan, waardoor studenten goed worden voorbereid op het werkveld. De voertaal van de nieuwe opleiding is Engels.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids