Normal_rug__universiteit_groningen__academiegebow

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op 17 oktober 2018 een eredoctoraat aan de Zuid-Koreaanse diplomaat Ban Ki-moon. De achtste secretaris-generaal van de Verenigde Naties ontvangt het eredoctoraat op voordracht van rector magnificus Elmer Sterken, vanwege zijn benoeming en prestaties als voorzitter van de Global Commission on Adaptation, zijn grote maatschappelijke verdiensten op gebied van vrede en veiligheid, en in het bijzonder de totstandbrenging van het VN Klimaatakkoord van Parijs. Dit meldt de RUG.

Klimaatverandering

Als secretaris-generaal van de VN heeft Ban Ki-moon de inzet van de mondiale aanpak van de opwarming van de aarde als één van de belangrijkste prioriteiten van zijn bestuursperiode vastgesteld. Zijn diplomatieke inzet wordt wereldwijd erkend als de belangrijkste succesfactor voor de totstandkoming van het VN Klimaatverdrag van 2015.

Sustainable Development Goals

Ban Ki-moon heeft zich daarnaast bijzonder ingezet om de in 2000 geformuleerde Millennium Development Goals daadwerkelijk een stap verder te brengen middels de totstandkoming van 17 Sustainable Development Goals, bedoeld om onder andere armoede te stoppen, het milieu te beschermen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Uitreiking

De uitreiking van het RUG-eredoctoraat vindt plaats tijdens een academische plechtigheid in de Martinikerk op woensdag 17 oktober, in aanwezigheid van de besturen van de gemeente Groningen, provincie Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG, en diverse hoogwaardigheidsbekleders. Een select aantal plaatsen is beschikbaar voor jeugd, studenten en andere inwoners van de stad.

Eredoctoraat

Een eredoctoraat is een doctoraat dat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap, zonder dat een proefschrift is geschreven. Men kan ook een eredoctoraat krijgen voor niet-academische prestaties, bijvoorbeeld op maatschappelijk gebied of in de politiek, zoals in het geval van Ban Ki-moon. Het eredoctoraat van de RUG wordt gesymboliseerd door het omhangen van een traditionele bordeauxrode kappa (cape). 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids