Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Op woensdag 30 mei staken duizenden leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. Op de Beestenmarkt in Deventer wordt een actiebijeenkomst gehouden. Dit meldt FNV.

Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Het kabinet moet meer geld investeren in de lerarensalarissen. Ondanks acties sinds voorjaar 2017 is deze noodzaak nog altijd zeer actueel: nog steeds geldt #POcodeRood.
 
De partijen van het PO-Front voeren samen actie voor minder werkdruk en eerlijk salaris. Beter salaris is broodnodig om bestaande leerkrachten te behouden en nieuwe aan te trekken. PO-Front eist hier 900 miljoen euro voor, in plaats van de 270 miljoen euro die het kabinet hiervoor overheeft.
 
Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werk in het primair onderwijs aantrekkelijker te maken. Zo is te voorkomen dat de huidige leraren overstappen naar het voortgezet onderwijs, of het onderwijs verlaten. Ook moet de instroom op pabo’s groter zodat er in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.
 
Een eerste resultaat van de acties is het werkdrukakkoord tussen PO-Front en het kabinet, waardoor elke school extra budget krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen is dit 35.000 euro. Op dit moment zijn de schoolteams met de schoolbesturen druk aan het bepalen hoe ze het bedrag optimaal kunnen inzetten.
 
Stakende leraren en ander onderwijspersoneel kunnen hun stakingsoproep inleveren op de actielocatie in Deventer en inlooplocaties verspreid over de provincies Gelderland en Overijssel. Het PO-Front bestaat uit de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv, PO in actie en PO-Raad.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids