Normal_uva__amsterdam

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft vijf nieuwe vertrouwenspersonen rond wetenschappelijke integriteit aangesteld, voor elke UvA-campus één. UvA-medewerkers en studenten kunnen bij deze vertrouwenspersonen terecht met hun vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit. Dit meldt UvA.

Het gaat om de volgende vertrouwenspersonen op de vijf campussen: prof. dr. Frans Grijzenhout (Binnenstadscampus, alfa), prof. dr. J.A.E.F. van Dongen (Science Park, bèta), prof. dr. em. A.M.B. de Groot (Roeterseilandcampus, gamma), prof. dr. J.C.J.M. de Haes (AMC, medisch) en prof. dr. C. van Loveren (ACTA). 
 
De vertrouwenspersonen zijn niet alleen aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit, maar zullen ook bemiddelen of doorverwijzen naar de leidinggevende als dit nodig is. Daarnaast informeert de vertrouwenspersoon de (potentiële) klager over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie wetenschappelijke integriteit (CWI). De UvA onderschrijft hiermee de principes uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids