Normal_samenwerking34

In samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld die aansluit bij vragen uit de jeugdhulp zelf. Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders vertellen zelf over hun ervaringen. Dit meldt ZonMw.

Programmavoorzitter Han de Ruiter vindt dat je wel mag spreken van een “ succesformule” als het om de academische werkplaatsen gaat. “Overal zijn hele boeiende samenwerkingsverbanden ontstaan. Organisaties zijn bereid gebleken hun zelfstandigheid in te ruilen voor iets collectiefs, een netwerkconstructie waarin je gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt. Door samen met anderen naar je werk te kijken, ga je nadenken, nieuwe mogelijkheden ontdekken. Er ontstaat weer verwondering. Dat is de kracht van de werkplaatsen.”
In het magazine zet ZonMw opbrengsten van de academische werkplaatsen ‘in de etalage’. Projectleiders en stakeholder vertellen zelf hoe ontwikkelde kennis, methodieken en instrumenten de jeugdhulp hebben verbeterd. Opbrengsten die niet alleen van waarde zijn voor de regio  waar ze ontwikkeld zijn, maar die breed de jeugdhulp kunnen verbeteren.
 
Maandag 6 november is het magazine gelanceerd op de Voor de Jeugd Dag, een jaarlijks initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG. Een passend moment, te midden van professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben. Het zijn juist deze partijen die samen met onderzoekers en met inbreng van ouders en jongeren deze mooie opbrengsten tot stand brachten. En daarmee in de praktijk aan de slag kunnen. Om zo de hulp voor ouders en kinderen te verbeteren.
 
Het programma heeft in de periode 2009-2016 6 regionale academische werkplaatsen jeugd gefinancierd. In de academische werkplaatsen zetten organisaties uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk zich samen in om praktijkgerichte kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen, te toetsen en in te voeren. De werkplaatsen zetten hun ervaring voort in het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020).
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids